ประจำ  
 
 
พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์   องอาจ
สวญ.สภ.ดอนหญ้านาง
 
หน่วยงานสังกัด ตร.
 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการ
กองบังคับการ
ตำรวจภูธรภาค ๔
หน่วยใน ภ.จว.หนองคาย
 
หน่วยงานยุติธรรม
 
สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา
ศาลยุติธรรม
ศาลฎีกา
ศาลอาญา
ศาลแพ่ง
ศาลแขวง
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง
เนติบัณฑิตยสภา
สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมราชทัณฑ์
กรมคุมประพฤติ
สนง.คุ้มครองพยาน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
สนง.กกต.
สนง.ปปช.
สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน
 
หน่วยงานในพื้นที่
 
  จังหวัดหนองคาย
  ศาลจังหวัดบึงกาฬ
  โรงพยาบาลพรเจริญ
  อำเภอพรเจริญ
  เทศบาลตำบลพรเจริญ
  เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง
  เทศบาลตำบลศรีสำราญ
  อบต.หนองหัวช้าง
  อบต.ศรีชมพู
  อบต.วังชมภู
  อบต.ป่าแฝก
  โรงเรียนพรเจริญวิทยา
  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
  โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด
 
สื่อทีวี หนังสือพิมพ์
 
  ไทยรัฐ เดลินิวส์
  มติชน คม ชัด ลึก
  ข่าวสด บางกอกโพส
 
 
งานอำนวยการ (อก.)
 
 
  ตามคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 57 / 2553  เรื่อง  กำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจให้สอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะงาน  ตามคำสั่งดังกล่าวข้อ 2. ได้กำหนดโครงสร้าง
สถานีตำรวจไว้ 3 โครงสร้างสถานี 6 รูปแบบ  สถานีตำรวจภูธรดอนหญ้านาง มีหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นระดับตำแหน่ง สารวัตรใหญ่ การเรียกชื่อ
ตำแหน่งปรากฏตามโครงสร้างสถานีตำรวจรูปแบบที่ 4
  ลักษณะงาน  ให้แบ่งงานในสถานีตำรวจภูธรออกเป็น 5 งาน กับ 1 หน่วยปฏิบัติการพิเศษ  คือ  งานอำนวยการ  งานป้องกันปราบปราม
งานจราจร  งานสืบสวน  งานสอบสวน  และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
 
 

สำหรับงานอำนวยการ  สถานีตำรวจที่มีหัวหน้าสถานีเป็นระดับตำแหน่ง สารวัตรใหญ่ ตามโครงสร้างรูปแบบที่ 4  กำหนดให้ สารวัตร

ป้องกันปราบราม เป็นหัวหน้างานอำนวยการ  มีผู้ปฏิบัติงานอำนวยการได้แก่  รองสารวัตรธุรการ และผู้บังคับหมู่ธุรการ
 
  งานอำนวยการ  ประกอบด้วย
    1. งานธุรการและสารบรรณทั่วไป
    2. งานกำลังพล
    3. งานสวัดิการ
    4. งานสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    5. งานทะเบียนคนต่างด้าวและงานการขออนุญาตต่างๆ
    6. งานประชาสัมพันธ์
    7. งานดูแลห้องประชุมและจัดการประชุม
    8. งานงบประมาณ  การเงิน  พัสดุ  พลาธิการและสรรพวุธ
    9. งานจัดการเรื่องเงินสินบน  เงินรางวัล  และเงินค่าตอบแทน
    10. งานการจัดหาอาหารเลี้ยงดูผู้ต้องหา
    11. งานปฏิบัติหน้าพลขับ หรืองานนำสาร
    12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอำนวยการ
 
 
บุคลากรประจำงานอำนวยการ
 
1. หัวหน้างานอำนวยการ
พ.ต.ต.สุวิท  พื้นแสน
สวป.สภ.ดอนหญ้านาง
 
2. ผู้ปฏิบัติงานอำนวยการ
เจ้าหน้าที่สารบัญ, กพ, นพ, กบ, พัสดุ (จ่ากอง)
ด.ต.อภิชาติ  แสงไชยราช
ส.ต.ต.อรรณพ  คำดีราช
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอนหญ้านาง
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอนหญ้านาง
 
เจ้าหน้าที่การเงิน
ด.ต.สมจิตริ  บุญแก้ว
ด.ต.ถนอม  สุโพธิ์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอนหญ้านาง
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอนหญ้านาง
 
 
     
สถานีตำรวจภูธรดอนหญ้านาง เลขที่ 62 หมู่ที่ 4 ถนนโซ่พิสัย - พรเจริญ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย 43180
โทรศัพท์/TEL. 0-4202-0503 , 0-4202-0504  โทรสาร/FAX. 0-4202-0503
E-mail : [email protected]  ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : @hotmail.com