ระดับ สตช.
ระดับ ตร.ภ.๔
ระดับ ภ.จว.หนองคาย
ระดับสถานี
สายการบังคับบัญชา
ทำเนียบหัวหน้าสถาน
 
 
 
 
ตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ตำรวจชั้นประทวน
 
 
 
 
งานอำนวยการ
งานป้องกันปราบปราม
งานจราจร
งานสืบสวน
งานสอบสวน
 
 
 
 
การเดินทางไปสถานี
แผนที่ตั้งสถานี
แผนที่เขตรับผิดชอบ
บรรยายสรุป สภ.
 
 
  
 
 
 
 
   
 
  ไทยรัฐ เดลินิวส์
  มติชน คม ชัด ลึก
  ข่าวสด บางกอกโพส
 
 
  การบังคับบัญชา
 
  ตามคำสั่ง ตร. ที่ 57/2553 ลง 2 กุมภาพันธ์ 2553 ได้กำหนดโครงสร้างสถานีตำรวจสำหรับสถานีตำรวจที่มีตำแหน่งหัวสถานีตำรวจ
เป็นระดับสารวัตรใหญ่ตามรูปแบบโครงสร้างสถานีตำรวจรูปแบบที่ 3 และ 4
 
  สำหรับสถานีตำรวจภูธรดอนหญ้านาง  อำเภอพรเจริญ  จังหวัดหนองคาย  โครงสร้างสถานีตำรวจจึงเป็นตามรูปแบบที่ 4  ซึ่งสายการ
บังคับบัญชา  มีดังนี้.-
 
 
พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์  องอาจ
สวญ.สภ.ดอนหญ้านาง
 
 
 
พ.ต.ท.สุวิท  พื้นแสน
 
พ.ต.ท.โรม  เดโชเกียรติ์
พ.ต.ท.กวิน หัตถพนม
 
สวป.สภ.ดอนหญ้านาง
 
สว.สส.สภ.ดอนหญ้านาง
พงส.(สบ 3) สภ.ดอนหญ้านาง
ร.ต.ท.วริศ  ศิริพงษ์
รอง สวป.สภ.ดอนหญ้านาง
งานอำนวยการ
งานป้องกันปราบปราม
งานจราจร
งานสืบสวน
งานสอบสวน , คดี
ด.ต.อภิชาติ  แสงไชยราช
ด.ต.สนอง  ไชยยนต์
ด.ต.ร่มบุญ  วิช้ยโย
จ.ส.ต.วุฒิไกร  สุวรรณไตร
ด.ต.บุญโรม  ภูนวนภา
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
 
ด.ต.สมจิตร  บุญแก้ว
ด.ต.เชาวลิต  คำจุมพล
ส.ต.ท.สาคร  ภูมิผักแว่น
ส.ต.ท.วรปฐม  ทาบุดา
ด.ต.สมศักดิ์  นามดี
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
ผบ.หมู่(ส.)ฯ
 
 
ด.ต.ถนอม  สุโพธิ์
ด.ต.อนุรักษ์  วงษ์์หอม
 
ส.ต.ท.อนุชิต  นันที
ด.ต.พลกฤต  ภูไชยแสง
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
 
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
 
 
 
ส.ต.ต.อรรณพ  คำดีราช
ด.ต.อร่าม  นานวลมน
 
ส.ต.ท.ธีรวุฒิ  เคนือเนตร
 
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
 
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
 
 
 
     
 
ด.ต.วินัส  กกแก้ว
     
 
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
     
 
 
     
 
ด.ต.สุรชัย  พฤคณา
     
 
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
     
 
 
     
 
ด.ต.นิติภูมิ  อัศวภูมิ
     
 
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
     
 
 
     
 
ด.ต.แก่นนคร  พลจ่า
     
 
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
     
 
 
     
 
จ.ส.ต.ชิษณุพงษ์  บูชากุล
     
 
ผบ.หมู่(สส.)ฯ
     
 
 
     
 
ส.ต.อ.จิรวัฒน์  ชัยไพร
     
 
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
     
 
Link ภายใน สตช.
  สำนักงานตำรวจแ่งชาติ
  กองบัญชาการ
  กองบังคับการ
  ตำรวจภูธรจัังหวัด
  ตำรวจภูธรภาค 4
  ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
  หน่วยภายในจังหวัดหนองคาย
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  โรงพยาบาลตำรวจ
หน่วยงานยุติธรรม
  สนง.กฤษฎีกา   ศายุติธรรม
  ศาลฎีกา   ศาลอาญ
  ศาลแพ่ง   ศาลแขวง
  ศาลรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง
  เนติบัณฑิตยสภา   สนง.อัยการสูงสุด
  กรมราชทัณฑ์   กรมคุมประพฤติ
  สนง.กกต.   สนง.คุ้มครองพยาน
  สนง.ปปช.   สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน
  กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดี เอส ไอ)
หน่วยงานในเขตรับผิดชอบ
จังหวัดหนองคาย   ที่ว่าอำเภอพรเจริญ
ศาลจังหวัดหนองคาย   ศาลจังหวัดบึงกาฬ
ศาลเยาวชนและครอบครัวหนองคาย
คุมประพฤติหนองคาย   คุมประพฤติบึงกาฬ
สาธารณสุขหนองคาย   รพ.หนองคาย
รพ.พรเจริญ   ทต.พรเจริญ
ทต.ดอนหญ้านาง   ทต.ศรีสำราญ
อบต.หนองหัวช้าง   อบต.ศรีชมพู
อบต.วังชมภู   อบต.ป่าแฝก
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
พรเจริญวิทยา   ศรีสำราญวิทยา
หนองหัวช้างวิทยา   บ้านดอนหญ้านาง
บ้านนาซาว   บ้านหนองหัวช้าง
บ้านท่าศรีชมชื่น   บ้านโนนสวรรค
บ้านเหล่าใหญ   บ้านนาคำนาใน
บ้านโคกหนองลาด   บ้านโคกสว่าง
บ้านสันติสุขเจริญราษฎร
กศน.พรเจริญ   กศน.ดอนหญ้านาง
  สถานีตำรวจภูธรดอนหญ้านาง 62 หมู่ที่ 4 ต.ดอนญ้านาง อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180 โทร.043020503 , 191
      Donyanang Police Station  :  hptt://donyanang.nongkhai.police.go.th  :  [email protected]