ระดับ สตช.
ระดับ ตร.ภ.๔
ภ.จว.หนองคาย
สภ.ดอนหญ้านาง
สายการบังคับบัญชา
ทำเนียบหัวหน้าสถานี
 
 
ตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ตำรวจชั้นประทวน
 
 
งานอำนวยการ
งานป้องกันปราบปราม
งานจราจร
งานสืบสวน
งานสอบสวน
 
 
การเดินทางไปสถานี
แผนที่ตั้งสถานี
แผนที่เขตรับผิดชอบ
บรรยายสรุปสถานี
 
  
 
 
 
 
   
 
  ไทยรัฐ เดลินิวส์
  มติชน คม ชัด ลึก
  ข่าวสด บางกอกโพส
 
  ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค ๔
 
 
   
   
       
พล.ต.ท.สมพงษ์  คงเพชรศักดิ์
ผบช.ภ.๔
 
 
 
พล.ต.ต.กวี  สุภานันท์
 
พล.ต.ต.ธีระศักดิ์  กลิ่นพงษา
 
พล.ต.ต.บุญเลิศ  ใจประเสริฐ
รอง ผบช.ภ.๔
รอง ผบช.ภ.๔
รอง ผบช.ภ.๔
( บร ๑ )
( ปป ๑ )
( มค ๑ )
     
 
 
พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์  ธารีฉัตร
 
พล.ต.ต.ศักดา เตชะเกรียงไกร
 
พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์  ธีระสวัสดิ์
รอง ผบช.ภ.๔
 
รอง ผบช.ภ.๔
 
รอง ผบช.ภ.๔
( มค ๒ )
 
( ปป ๒ )
 
( มค ๓ )
         
พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์  องอาจ
สวญ.สภ.ดอนหญ้านาง
08-9274-3096
 
 
พนักงานสอบสวนเวร..วันนี้
พ.ต.ท.กวิน  หัตถพนม
พงส.(สบ 3) สภ.ดอนหญ้านาง
08-1768-1159
 
Link ภายใน สตช.
สำนักงานตำรวจแห่่งชาติ
กองบัญชาการ
กองบังคับการ
ตำรวจภูธรจัังหวัด
ตำรวจภูธรภาค 4
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
หน่วยภายในจังหวัดหนองคาย
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โรงพยาบาลตำรวจ
หน่วยงานยุติธรรม
สนง.กฤษฎีกา ศายุติธรรม
ศาลฎีกา ศาลอาญ
ศาลแพ่ง ศาลแขวง
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
เนติบัณฑิตยสภา สนง.อัยการสูงสุด
กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ
สนง.กกต. สนง.คุ้มครองพยาน
สนง.ปปช. สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดี เอส ไอ)
หน่วยงานในเขตรับผิดชอบ
จังหวัดหนองคาย   ที่ว่าอำเภอพรเจริญ
ศาลจังหวัดหนองคาย   ศาลจังหวัดบึงกาฬ
ศาลเยาวชนและครอบครัวหนองคาย
คุมประพฤติหนองคาย   คุมประพฤติบึงกาฬ
สาธารณสุขหนองคาย   รพ.หนองคาย
รพ.พรเจริญ   ทต.พรเจริญ
ทต.ดอนหญ้านาง   ทต.ศรีสำราญ
อบต.หนองหัวช้าง   อบต.ศรีชมพู
อบต.วังชมภู   อบต.ป่าแฝก
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
พรเจริญวิทยา   ศรีสำราญวิทยา
หนองหัวช้างวิทยา   บ้านดอนหญ้านาง
บ้านนาซาว   บ้านหนองหัวช้าง
บ้านท่าศรีชมชื่น   บ้านโนนสวรรค
บ้านเหล่าใหญ   บ้านนาคำนาใน
บ้านโคกหนองลาด   บ้านโคกสว่าง
บ้านสันติสุขเจริญราษฎร
กศน.พรเจริญ   กศน.ดอนหญ้านาง
  สถานีตำรวจภูธรดอนหญ้านาง 62 หมู่ที่ 4 ต.ดอนญ้านาง อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180 โทร.043020503 , 191
      Donyanang Police Station  :  hptt://donyanang.nongkhai.police.go.th  :  [email protected]